Zaopatrzenie medyczne – jak zadbać o dostawy i gospodarkę magazynową?

sklep salva (33).jpg

Odpowiednie zaopatrzenie przedsiębiorstwa jest ważnym aspektem jego funkcjonowania. Bez odpowiednich materiałów, często praca staje się niemożliwa. W przypadku jednostek świadczących usługi medyczne, jest to jeszcze bardziej widoczne. Z tego powodu zaopatrzenie medyczne i gospodarka zasobami w szpitalu i przychodni to kluczowe aspekty zarządzania organizacją.

Jednostki świadczące usługi medyczne – w jakich miejscach zaopatrzenie medyczne jest kluczowe?

Jednostki należące do systemu ochrony zdrowia muszą mieć zapewnione dostawy zaopatrzenia medycznego. Jest to ważne z punktu widzenia zapewnienia pacjentom dostępu do wszystkich, niezbędnych usług. Brak odpowiednich środków ochrony osobistej powodować może, że konieczna pomoc dla pacjenta nie będzie wystarczająca i skuteczna. Dlatego też kluczowe jest to, aby miejsca tego typu były zaopatrywane w pierwszej kolejności.

Jakie zasady implementować do zarządzania magazynem zaopatrzenia medycznego, tak aby jednostka była w każdej chwili gotowa do świadczenia usług?

Gdy chodzi o zarządzanie zasobami i zaopatrzeniem medycznym, warto powielać pozytywne wzorce. Przede wszystkim zapasy wszystkich środków powinny być na możliwie najwyższym poziomie. Wydawanie ich z magazynu należy opierać o zasadę FIFO. Ważne jest również to, aby dywersyfikować źródła zaopatrzenia medycznego – jeśli w jednym miejscu jakiś produkt nie będzie dostępny, być może kolejna hurtownia będzie mogła go dowieźć.

Usługi medyczne – czy są świadczone jedynie przez szpitale i przychodnie?

Usługi medyczne oraz takie wykorzystujące zaopatrzenie medyczne są wykonywane nie tylko w szpitalach czy przychodniach. Odpowiednie, sterylne i funkcjonalne sprzęty należy dostarczać również do kosmetologów, stomatologów, a nawet fryzjerów. Zawody te mają bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta, dlatego ważne jest zachowanie medycznych standardów gdy chodzi o zaopatrzenie.

Wybór najlepszego dostarczyciela zaopatrzenia medycznego – gwarancja stałych i terminowych dostaw

Aby zapewnić sobie stałe dostawy należy korzystać z usług kilku dostarczycieli – szczególnie w okresie wystąpienia kryzysów i braków w dostawach możliwe jest wtedy uzyskanie pełnego zaopatrzenia z kilku współpracujących firm.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Zaopatrzenie medyczne.