Notariusz – charakterystyka i obowiązki notariusza

Notariusz – charakterystyka i obowiązki notariusza

Różnego rodzaju poświadczenia notarialne, intercyzy oraz umowy sprzedaży i kupna nieruchomości to tylko jedne z wielu dokumentów, których sporządzaniem zajmuje się notariusz. Warto pamiętać o tym, że przygotowanie dokumentów w kancelarii notarialnej gwarantuje ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

Kto może zostać notariuszem?

Kancelaria notarialna to państwowa instytucja pomocy prawnej, której głównym zadaniem jest zagwarantowanie zgodności sporządzanych dokumentów z obowiązującymi przepisami. Osoby chcące pełnić funkcję notariusza powinny ukończyć wyższe studia prawnicze, oprócz tego muszą odbyć także aplikację notarialną. Ponadto osoba, która chce zostać notariuszem powinna posiadać obywatelstwo polskie, dodatkowo musi mieć ukończone 26 lat.

Warto pamiętać o tym, że aplikacja notarialna trwa 2 i pół roku – w ramach aplikacji odbywane są między innymi trwające 6 miesięcy praktyki sądowe z zakresu spraw rejestrowych, cywilnych i wieczysto-księgowych. Po zdaniu egzaminu aplikacyjnego przyszły notariusz zobowiązany jest do odbycia dwuletniego okresu asesury notarialnej – to właśnie wtedy kandydat na notariusza, pod okiem doświadczonego opiekuna, poznaje najtrudniejsze zagadnienia związane z pracą kancelarii notarialnej.

Czym zajmuje się kancelaria notarialna?

Do głównych obowiązków prawników zatrudnionych w kancelariach notarialnych należy między innymi sporządzanie różnego rodzaju aktów notarialnych, potwierdzanie autentyczności dokumentów oraz przygotowywanie intercyz. W kancelarii notarialnej przeprowadzane są także postępowania spadkowe, notariusze odpowiadają również za przygotowywanie umów kupna i sprzedaży nieruchomości.

Nie można zapominać o tym, że notariusz podczas wykonywania obowiązków zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej oraz wykonywania powierzonych czynności w zgodzie z prawem i sumieniem. Dodatkowo notariusze powinni dbać o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Intercyza w kancelarii notarialnej

Intercyza to jeden z popularnych dokumentów, którego wystawianiem zajmują się kancelarie notarialne. Intercyza stanowi akt regulujący kwestie dotyczące rozdzielności majątkowej osób pozostających w związku małżeńskim – warto pamiętać o tym, że podpisanie intercyzy możliwe jest zarówno w przypadku przyszłych, jak i obecnych małżonków.

Koniecznie należy pamiętać o tym, że rodzaj intercyzy powinien zostać dopasowany do sytuacji oraz oczekiwań obydwu stron – do najpopularniejszych rodzajów intercyz można zaliczyć między innymi dokument wyłączający lub ograniczający wspólność majątkową.