Prawny aspekt kontraktów CFD

Inwestowanie jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Oferty bankowe przestały być atrakcyjne dla wielu przedsiębiorców, dlatego też co raz częściej sięgają oni po alternatywne drogi. Kontrakt CFD (ang. Contract for Difference) inaczej kontrakt na różnicę cenową to rodzaj umowy, która opiera się na instrumentach pochodnych, a ich wartość określa instrument bazowy.

Kontrakty CFD na świecie

Rynek kontraktów CFD wciąż nie jest ujednolicony regulacjami. I tak w niektórych krajach jak Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, obrót tego rodzaju aktywami praktycznie został zakazany, ponieważ władze uznały je za zbyt ryzykowne. Owszem, ryzyko istnieje jak w każdej innej transakcji. Jednak przemyślana strategia inwestycyjna, minimalizuje je maksymalnie.

Kontrakty CFD na wyciągnięcie ręki. Zacznij inwestować już dziś.

W Australii, Kanadzie, na Cyprze, a także w Polsce obrót przy pomocy kontraktów CFD jest możliwy, jednak należy spełnić określone wytyczne. Wytyczne są ustalane przez krajowych regulatorów. Na terenie UE zostało wydane ostrzeżenie na temat kontraktów spekulacyjnych. Jednak kontrakty CFD są w pełni legalne, pod warunkiem spełnienia regulacji zamieszczonych w rozporządzeniach ESMA oraz MiFIR, jak również dyrektywach MIFID i MIFID2.

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego

Komunikat KNF opublikowany 1 sierpnia 2019 roku mówi jasno o szczególnych wymaganiach wobec dostawców transakcji spekulacyjnych. Należy zagwarantować ochronę depozytu początkowego, poprzez zastosowanie odpowiedniego limitu dźwigni finansowej dla konkretnego rodzaju inwestycji. Ochrona przez zamknięcie pozycji polega na zamknięciu najbardziej stratnych transakcji klienta. Gwarancja ochrony przed ujemnym saldem to nic innego jak zablokowanie poniesionej straty, na poziomie nieprzekraczającym sumy depozytu wpłaconego na rachunek.

Należy informować inwestorów o potencjalnym ryzyku związanym z inwestowaniem przy użyciu kontraktów CFD.  Nie wolno również zachęcać do inwestowania w kontrakty na różnice poprzez oferowanie jakichkolwiek bonusów zarówno finansowych, jak i niefinansowych.

Chociaż może się wydawać, że ograniczeń jest sporo, w rzeczywistości nie wpływają one na płynność inwestycji w CFD.

Dodatkowym ułatwieniem w inwestowaniu w CFD jest możliwość uznania klienta detalicznego za klienta doświadczonego, co niesie za sobą szereg korzyści i udogodnień. Jednak, aby do tego doszło, również należy spełnić szereg wymagań, które stawia KNF. Ale to już oddzielny temat, na całkiem odrębny artykuł.